Algemene voorwaarden winactie

Algemene Voorwaarden Winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winacties op de website van haagsmatje.nl. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

2 – De winactie loopt van 21 November 2022 tot en met 25 November 2022. Alle inzendingen die in deze periode worden geüpload maken kans op Haagse Mat petje. De inzendingen die buiten deze periode worden geüpload zijn uitgesloten voor de winactie.

3 – Een persoon kan deelnemen (inzending) door onder de desbetreffende post te reageren en het bericht te liken. Facebook (Meta) heeft niets met deze winactie te maken. 

4 – Alle deelnemers worden door Haags Matje bekeken waarbij 1 deelnemer wordt gekozen op basis van loting. 

5 – De winnaar wordt bekend gemaakt op zaterdag 26 november via het social media kanaal van Haags Matje.

6 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en België.

7 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Haags Matje gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

8 – De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. Haags Matje is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

9 – Alleen de directe persoonsgegevens van de winnaar zullen gevraagd worden na de bekendmaking. Dit is voorwaardelijk aan het uitleveren van de prijs. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

10 – De prijs wordt verzonden per koerier binnen 3 werkdagen na de bekendmaking.

11 – Haags Matje is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Haags Matje daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal Haags Matje op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken.

12 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

13 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Haags Matje zal zo spoedig mogelijk reageren.